Vragen? bel:038-333 66 19
Search
Categories
All categories

MINDER DAN 10 STUKS BESTELLEN?

Wat is PBM?

PBM is de afkorting voor persoonlijke beschermingsmiddelen. PBM zijn ervoor bedoeld om mensen die een risicovol beroep uitoefenen zo goed mogelijk te beschermen tegen mogelijke gevaren door gebruik te maken van bijvoorbeeld bepaalde accessoires. Hierbij valt te denken aan verschillende soorten van bescherming, zoals: ademhalingsbescherming, gehoorbescherming, gelaatsbescherming, handbescherming, hoofdbescherming, oogbescherming, valbeveiliging.


Eén van de mogelijke PBM zijn beschermende werkkleding bedrukken, waar u voor terecht kunt bij Shirts-bedrukken.nl. Alle persoonlijke beschermingsmiddelen in ons assortiment voldoen aan de hiervoor gestelde Europese Richtlijn persoonlijke beschermingsmiddelen 89/686/EEG. De bedrijfskleding die voldoet aan deze richtlijn beschermt u tegen de gevaren op gebied van gezondheid en veiligheid.

 

Algemene vereisten voor persoonlijke beschermingsmiddelen

Er bestaan algemene vereisten waar alle PBM aan moeten voldoen:

  • -Geschikt zijn voor de gevaren waaraan de werknemer blootgesteld kan worden
  • -De PBM moeten zijn toegespitst op de bestaande omstandigheden op de plek waar gewerkt wordt
  • -Aan de ergonomische regelgeving voldoen om de gezondheid te garanderen van de werknemer
  • -Aangepast kunnen worden (of zijn) naar de werknemer als individu

 

De bescherming die noodzakelijk is, verschilt per beroep. Persoonlijke beschermingsmiddelen kunnen wettelijk verplicht zijn, maar is dus niet altijd het geval.  Wilt u weten welke PBM verplicht zijn voor u als werknemer, dan kunt u deze vinden in de risico-inventarisatie en – evaluatie.

 

In principe dient de werkgever ervoor te zorgen dat er gratis van persoonlijke beschermingsmiddelen gebruik gemaakt kan worden. Ook de bijbehorende voorlichting en instructie is hierbij natuurlijk van belang. PBM moeten daarnaast regelmatig onderhouden worden, zodat de veiligheid gegarandeerd kan blijven. Als blijkt dat de PBM niet meer voldoet aan de gestelde richtlijnen, dan zal het onmiddellijk vervangen moeten worden.

 

Er ligt dus een grote verantwoordelijkheid bij de werkgever, maar ook de werknemer kent verplichtingen met betrekking tot het gebruik ervan. Worden er PBM aangeboden, dan is de werknemer verplicht om hiervan gebruik te maken en te voldoen aan de regels die gelden omtrent deze middelen.

 

PBM worden onderverdeeld in een viertal categorieën

  • -De eerste categorie biedt bescherming tegen lage risico’s. U kunt hierbij denken aan het dragen van een zonnebril tijdens werkzaamheden in de volle zon of het dragen van een regenpak om u te beschermen tegen de regen. De PBM die valt in deze categorie is vrijgesteld van alle eisen die beschreven zijn in de richtlijn 89/686/EEG.
  • -De tweede categorie omvat de persoonlijke beschermingsmiddelen die beschermen tegen gemiddelde risico’s. Dit is de categorie waar de meeste PBM in ondergebracht kunnen worden. Hierbij valt te denken aan het dragen van een veiligheidsbril of veiligheidshelm. 

 

In dit geval is ook de fabrikant verantwoordelijk voor het opstellen van een technisch dossier. Daarnaast zal een erkend keuringsinstituut deze PBM moeten hebben gecontroleerd en goed bevonden. De PBM in deze derde categorie bieden bescherming tegen hoge risico’s.

 

Het is vanzelfsprekend dat PBM in deze categorie dienen te voldoen aan zeer hoge eisen die gelden voor het EG erkend kwaliteitswaarborgingssysteem. Een goed voorbeeld is de harnasgordel, geschikt voor het werken op grote hoogte.


Er is overigens nóg een categorie, categorie 0. Al deze persoonlijke beschermingsmiddelen in deze categorie vallen niet onder een wettelijke regeling. Wilt u meer weten over PBM of interesse hebben in het bedrukken van bedrijfskleding, aarzel dan niet om eens een vrijblijvende offerte aan te vragen of even contact op te nemen.